Detectie van wateroverlast door lekkage van koel- of verwarmingsleidingen

1-3 van 3

Wateroverlast in gebouwen kan al snel leiden tot grote financiële schade voor de gebruiker of eigenaar van dat gebouw. Door lekkage van koelleidingen of verwarmingsbuizen kan waterschade ontstaan, die op zijn beurt weer schade aan materialen en apparaten kan veroorzaken. Het is dan ook van groot belang dat zodra er waterlekkage optreedt, deze ook zo snel mogelijk wordt gedetecteerd, om verdere waterschade te voorkomen.

Onze lekdetectie sensoren zijn uitermate geschikt voor gebruik in utiliteitsgebouwen, datacenters, ziekenhuizen, museums en archieven. Er zijn echter nog veel meer toepassingen te bedenken. Er zijn sensoren die water op een vloer of aan de zijkant van een buis kunnen detecteren, maar ook sensoren in een band die over langere lengtes lekken kunnen detecteren. Wij adviseren u graag.