Flowsensoren voor ventilatiekanalen

1-2 van 2
Het meten van luchtsnelheid en flow in ventilatiekanelen is eenvoudig te realiseren door het combineren van een drukverschilmeter met een middelende pitotbuis flowsensor. Het voordeel van deze flowsensoren is dat deze over de diameter van het luchtkanaal een gemiddelde nemen van verschillende meetpunten. Een luchtstroming is nooit geheel laminair, maar kan op deze manier toch betrouwbaar worden gemeten.