Instrumentatie voor het meten van binnenluchtkwaliteit

1-3 van 3

De binnenluchtkwaliteit (indoor air quality of IAQ) heeft een grote invloed op onze gezondheid, dus wordt dit in gebouwen steeds meer gemeten. De parameters die je kunt meten om te bepalen of de binnenluchtkwaliteit "gezond" is zijn niet alleen de temperatuur, de luchtvochtigheid en het CO2 gehalte. Naar deze parameters heeft fijnstof (PM2,5 en PM10) een grote invloed. Hitma levert instrumenten die naast temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en fijnstof ook gassen als ozon, formaldehyde, koolmonoxide en vluchtige organische stoffen meten. Zo kunnen alle parameters die invloed hebben op het binnenluchtkwaliteit tegelijkertijd worden gemeten en bewaakt.

In scholen en kantoren steeds meer CO2 gemeten om daarmee de ventilatie aan te sturen. Er zijn naast CO2 nog een aantal andere stoffen die de luchtkwaliteit beïnvloeden. Zo kunnen aerosolen in de lucht bij onvoldoende ventilatie virussen verspreiden, zoals het Corona virus. Met onze deeltjesmetingen kunnen dit soort aerosole deeltjes worden gedetecteerd.