donderdag 10 juni 2021

Monitoren luchtkwaliteit steeds belangrijker aspect van garanderen gezond gebouw

Marcel van Kesteren
gemiddelde leestijd 6 minuten

De luchtkwaliteit van de omgeving waarin wij leven en werken heeft een aanzienlijk effect op onze gezondheid, ons welzijn en onze productiviteit. Om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit, moeten we de niveaus van de verschillende omstandigheden en de hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen in de lucht meten. In dit gastblog ga ik in op de recente samenwerking van ICONICS (het bedrijf waar ik werkzaam ben als Software Business Development Leader North Europe) en Sysinno Technology. Het doel van onze samenwerking is een betere controle bieden over de gezondheid en veiligheid op de werkplek in gebouwen.

Eenvoudig inzicht in luchtkwaliteit

In de oplossing die wij bieden integreert de automation software van ICONICS met de sensorgerichte producten en diensten van  Sysinno Technology (in de Benelux verkrijgbaar bij Hitma (red)). Zo monitoren we de luchtkwaliteit met behulp van Sysinno's iAeris luchtmonitoringsystemen en ICONICS’s Software Suite. Door de plug-and-play-achtige integratie verkrijgt de gebruiker eenvoudig inzichten in luchtkwaliteit in slechts enkele minuten.

Snel analyseren enreageren

De samenwerking biedt verschillende voordelen voor gebruikers van BuildingManagement Systems (BMS) die bezorgd zijn om luchtvervuiling, waarbij hetspecifiek gaat om metingen van meerdere parameters zoals PM2.5 /PM1.0, Ozon,Total Volatile Organic Compounds (TVOC), HCHO, en CO/CO2 niveaus. ICONICS realiseertmet de technologie van Sysinno een monitoring die verder gaat dan de normalenormen, die over het algemeen alleen rekening houden met relatieve vochtigheid,temperatuur en CO2. Eigen algoritmen zorgen ervoor dat gebruikers de gegevenssnel kunnen ontleden en analyseren en dat er van minuut tot minuut op kanworden gereageerd.

Cloud-gebaseerde toepassing

Momenteel is de iAeris van Sysinno de enige productieklare luchtkwaliteitsmonitor op de markt die geïntegreerd is met Microsoft Azure Sphere en Azure IoT Hub, waarbij het profiteert van de toegang tot de hoog beveiligde software, hardware en Cloud computing-diensten. Deze Cloud-gebaseerde toepassing brengt het traceren en beheren van luchtkwaliteit naar het hoogste niveau van informatie en veiligheid. Door gebruik te maken van Azure Sphere-technologie kunnen Sysinno en ICONICS’s oplossing op een veilige manier de gezondheid en veiligheid van slimme ruimtes monitoren en verbeteren. Hier is veel behoefte aan nu we overgaan naar een post covid-19 wereld.

Veiligheid en energiebesparing

Gebruikers kunnen de gegevens van iAeris ook integreren in Workspace AnalytiX®, een overkoepelend Intelligent Software Building Platform waarbij meerdere subsystemen kunnen worden gekoppeld om efficiëntie van apparatuur, comfort en duurzaamheidsdoelstellingen te borgen. De softwareoplossing is gebaseerd op ICONICS' geavanceerde Fault Detection and Diagnostics (FDD) technologie, die de kosten aanzienlijk vermindert en de operationele efficiëntie verbetert. Workspace AnalytiX bevat door de gebruiker aanpasbare foutregels om fouten en afwijkingen te melden. Het weegt ook de waarschijnlijkheid van apparatuurstoringen en adviseert over onmiddellijke preventieve acties die kunnen worden genomen, waardoor de veiligheid wordt verbeterd en energiebesparing wordt geoptimaliseerd.

De integratie van Sysinno met de Automation Software Suite van ICONICS helpt ons bij het bereiken van onze doelstellingen om te bouwen aan een betere, gezondere toekomst door wereldwijde samenwerking. We zijn er trots op dat Sysinno, wat ons betreft de beste aanbieder van luchtkwaliteitstechnologie, deze belangrijke stap met ons zet. Deze samenwerking sluit volledig aan bij ons motto: "Make the Invisible Visible™".

Wil je naar aanleiding van mijn blog meer weten over de mogelijkheden die wij kunnen bieden met de multi-sensoren van Sysinno voor het meten van luchtkwaliteit? ICONICS heeft een whitepaper geschreven die een duidelijk beeld geeft van luchtkwaliteitsmonitoring en Cloud integratie.

https://iconics.com/Documents/Whitepapers/Air-Quality-Monitoring-Solution-with-ICONICS-and-Sysinno 

of bezoek https://iconics.com/Industries/Building-Automation

Uiteraard sta ik je ook graag persoonlijk te woord.

Arthur Blom
Software Business Development Leader North Europe at ICONICS

LinkedIn