vrijdag 4 juni 2021

Meer aandacht voor slimme ventilatie in gebouwen door corona

Marcel van Kesteren
gemiddelde leestijd 4 minuten
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer aandacht is voor ventilatie in gebouwen. In een artikel in het vakblad ‘De Ingenieur’ las ik dat wetenschappers hameren op het toe- en afvoeren van lucht in ruimtes of het verversen met buitenlucht. Hierdoor kan het risico op besmetting flink afnemen. Je zou een ruimte regelmatig kunnen doorluchten, maar nog beter is het als er flink lucht wordt afgezogen en verse lucht in de ruimte wordt binnengeleid.
Wetenschap

De betreffende wetenschappers, 39 in totaal en uit verschillende landen, pleiten in vakblad Science voor een revolutionaire verschuiving op het gebied van ventilatie in gebouwen. “We vinden het vanzelfsprekend dat drinkwater schoon en vrij van ziektekiemen wordt aangeleverd. Dat zou eigenlijk ook voor lucht moeten gelden”, aldus Marcel Loomans, universitair docent Building Performance aan de TU Eindhoven, en een van de auteurs van het Science-artikel. “We moeten ons realiseren dat gebouwen er niet in de eerste plaats zijn om energie te besparen, maar om mensen een gezonde omgeving te bieden.”

Philomena Bluyssen, hoogleraar Binnenmilieu aan de Technische Universiteit Delft en medeauteur van het Science-stuk voegt hieraan toe: “Nu in het afgelopen jaar steeds duidelijker is geworden dat de derde besmettingsroute, namelijk via aerosolen, ook een belangrijke rol kan spelen, vinden wij het tijd voor actie.”


Gebouwautomatisering

Om via het gebouwbeheerssysteem de ventilatie automatisch te regelen, worden steeds vaker draadloze systemen ingezet, aangestuurd door de meetresultaten van CO2-transmitters. En gelukkig zijn deze CO2-transmitters nu ook in een volledig draadloze uitvoering verkrijgbaar. Hierdoor zijn ze eenvoudig te plaatsen (zonder dat je kabels moet trekken) en toe te passen. Uiteraard aanvullend voorzien van ruimtetemperatuur- en relatieve vochtigheidsmeting. 

100% draadloos

Met draadloos bedoel ik ‘draadloze datacommunicatie’ of een ‘draadloze voeding’ oftewel een batterijgevoed systeem. Zo’n 100% draadloze meetsysteem is Proxima Mesh van de Finse fabrikant Produal. Ik wil benadrukken dat de CO2-sensors van dit systeem geen CO2-loggers zijn! Het zijn transmitters waarmee op de ventilatie kan worden gestuurd. De meetwaarden worden draadloos via het zogeheten Mesh-systeem naar de gateway gestuurd. Deze gateway is aangesloten op het gebouwbeheersysteem.

De opkomst van draadloze systemen is te danken aan de wereldwijde IoT-trend (internet of things). Ik zie in de praktijk dat de snel veranderende eisen met betrekking tot energie-efficiëntie en luchtkwaliteit en het installeren van gebouwbeheersystemen in steeds meer (bestaande) gebouwen hier ook aan bijdragen. 

Het Mesh-systeem is intelligent en zelfherstellend. Het netwerk stuurt gegevens naar de gewenste bestemming op de kortste en meest energie-efficiënte manier, zonder dat er repeaters nodig zijn. En mocht een signaal verloren gaan, dan zoekt het netwerk automatisch naar het snelste en meest betrouwbare knooppunt om toch het signaal te kunnen verspreiden.

Gezondheid en comfort

Een mindere luchtkwaliteit in gebouwen heeft effect op onze gezondheid en het comfort. Net als de wetenschappers hoop ik daarom dat er nog meer aandacht komt voor optimale ventilatie. En als daarvoor een draadloze oplossing gewenst is, dan denk ik graag mee over de mogelijkheden.